WELCOME TO VLTAVA INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL!

Meet with you in the coming festival!

Mezinárodní festival sborového zpěvu Vltava je mezinárodní výměnnou kulturní aktivitou, podporovanou profesionálními hudebními organizacemi, kulturními institucemi a umělci z Číny, České Republiky a dalších evropských států. Od počátku se své existence před třemi lety je festival podporován státními

institucemi a občanskými sdruženími z obou zemí  (ČR, Čína).Mezinárodní festival sborového zpěvu Vltava dává příležitost amatérským pěveckým sborům ukázat svůj talent a zároveň jim nabízí platformu pro zlepšování jejich pěveckých schopností a platformu pro výměnu kulturních hodnot mezi milovníky hudby z rozdílných zemí.

Doufáme, že více a více pěveckých sborů se bude setkávat a pomocí hudby bude ukazovat nejenom své pěvecké schopnosti a talent, ale budou i více za pomoci hudby vyjadřovat své opravdové pocity!

Mezinárodní festival sborového zpěvu Vltava dává příležitost pěveckým sborům ukázat svůj talent, sdílet svoje zkušenosti a lásku k hudbě. Filosofie festivalu podporuje jak tradiční a klasické soutěžní skladby, tak i novou tvorbu.

The International Choir Festival Prague is the international art exchange activity, founded and supported by professional music organizations, cultural institutions and artists from Czech Republic, China and other countries. From the beginning of the festival organization in 2012, the festival has been supported by government agencies and civil society organizations from both countries - Czech Republic and China.

The International Choir Festival Vltava Prague gives good opportunity to amateur choral groups to show their talent and also gives them a good platform for improving and communicating in exploration of their singing skills, cultural values between performance groups and lovers of music, in order to make wider music community and improve their music skills together.

We hope more and more teams can come to this platform, not only to show their skills, but also show more about their music spirit, not only to show their talent, but also more to express their true music feelings!

The international choir festival Vltava Prague started to build up a platform for chorus groups to exchange their experience and learn each other, it gives the opportunity to show the music talent, and share the love of music. It welcomes the new works, classis, modern or traditional music.