pplk. Jaroslav ŠÍP

Narodil se 24.3.1969 ve Varnsdorfu, okres Děčín. Díky svému otci se již od dětství zajímal o hudbu. Po ukončení základní školy se rozhodl studovat hru na trubku na Vojenské hudební škole Víta Nejedlého, dnešní Vojenské konzervatoři, v Roudnici nad Labem u profesora Jiřího Mandyse. Po jejím velmi úspěšném absolvování nastoupil v roce 1987 k Ústřední hudbě AČR jako hráč do sekce trumpet a postupně zde prošel orchestrálními funkcemi od orchestrálního hráče až po funkci koncertního mistra.
Po celou dosavadní kariéru výkonného profesionálního vojenského hudebníka se neustále vzdělával, tříbil a rozvíjel svůj nepopiratelný talent: v roce 1994 vystudoval Pražskou konzervatoř v oboru trubka u profesora Bílka a poté začal studovat u profesora Jiřího Lhotského na Vojenské konzervatoři obor dirigování. Během studia se zúčastnil konkurzu na místo dirigenta Ústřední hudby AČR, byl úspěšný a od roku 1997 v této funkci působil. V roce 2000 ukončil studium dirigování a stává se zástupcem velitele ÚH AČR. V současné době je velitelem a hlavním dirigentem ÚH AČR.
Při studiu dirigování se začal zajímat o instrumentaci pro velký dechový orchestr. Dnes instrumentuje i ty nejnáročnější symfonické partitury pro orchestr ÚH AČR a mj. též pro Brass Band ÚH AČR, na jehož výtečném zvuku, dramaturgii i nezaměnitelné podobě nese svou pečeť dirigentskou i aranžérskou.
V posledních letech se začal profilovat též jako hudební skladatel – v roce 2008 Ústřední hudba AČR provedla premiéru jeho skladby „Stvoření“, která se v odborných kruzích setkala s velmi příznivou (až nadšenou) odezvou.
Jeho umělecký a dirigentský záběr je velmi široký, ale jeho doménou je především symfonický dechový orchestr, kde má možnost uplatnit veškeré své muzikantské záměry, představy a sny. Je výtečným interpretem zejména klasické symfonické literatury v úpravách pro velký dechový orchestr a mezi jeho oblíbené autory patří zejména: A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, P. I. Čajkovský, M. Ravel, D. Šostakovič, G. F. Händel, J. S. Bach aj.
Je členem odborné rady NIPO: ARTAMA-ARTAMA PRAHA a zároveň je členem vedení Svazu hudebníků ČR. Dlouhodobě spolupracuje s různými amatérskými dechovými orchestry a každoročně je členem odborných (i mezinárodních) porot, které působí v rámci festivalů, přehlídek a soutěží dechových souborů a orchestrů.
Jako dirigent je velmi náročný, pečlivý a má jasnou uměleckou představu o interpretaci díla. To sebou nese mj. velké nároky na všechny hudebníky v orchestru, ale jen takováto práce je zárukou systematického vývoje orchestru. Proto je jen dobře, že postupně v práci s orchestrem Ústřední hudby AČR vyzrál lidsky, umělecky, velitelsky i osobnostně a tak především v jeho osobě má dlouholetá a výjimečná tradice skvělých uměleckých šéfů, dirigentů, skladatelů a aranžérů v čele Ústřední hudby záruku úspěšné perspektivy a uměleckého zrání.