Mgr. Roman Michálek, PhD.

 Mgr. Roman Michálek, PhD.

 Mgr. Roman Michálek, PhD.

Dr. Roman Michálek, sbormistr a dirigent, hudební pedagog,

  je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor

  sbormistrovství ve třídě prof. Jiřího Koláře. Dirigentské zkušenosti získával

  nejprve ve sboru Česká píseň v Plzni, po té založil a vedl Dvořákův komorní sbor

  v Kralupech nad Vltavou, v současné době umělecky spolupracuje se soubory

  Canto Carso, Vocalissimo a Laetitia Praha. Věnuje se též pedagogické a hudebně-organizační

  činnosti (ZUŠ Černošice, Gymnázium Jana Keplera, Konzervatoř Jar. Ježka a UK v Praze).

  V letech 2008-2011 působil jako statutární předseda Unie českých pěveckých

  sborů, nyní předsedá Hudební komisi této organizace. Pravidelně je zván do porot

  sborových soutěží a festivalů v ČR i zahraničí, je uměleckým ředitelem festivalů

  Musica coniucta Pragensis a Festa academica.