ICA FEST 2014 is event of the Year of Czech Music

ICA FEST 2014 is event of the Year of Czech Music

The year 2014 is another remarkable year for Czech music, with over sixty prominent Czech composers, performers, and musical organizations celebrating anniversaries – from Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, and Josef Suk to Rafael Kubelík andMilada Šubrtová to the Prague Symphony Orchestra and the Janáček Philharmonic Ostrava. As the attentive public may be aware, years ending in the numeral 4 are recognized as “years of music.” The tradition is very long and started in the year 1924 with celebration of Smetana´s anniversary.

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další, jsou spolehlivými markanty, které lidé rozpoznávají ve světě jako „české“.
Výročí všech výše jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou. Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas.

More details: