Hard As Water(Cesky)

Feng Feng, Hua Bin, Gu Biao– 3 čínští současní umělci zahájí společnou výstavu svých děl 23.června 2015 v 18:00 hod v pražské Galerii 1.Výstava potrvá až do 27.června.

Feng Feng – „duše v troskách“, i tak je nazýván malíř vyjadřující svůj legendární život i emoce pomocí malby.

Bin Hua je mladý, akademicky tradičně vzdělaný malíř nechávající svou tvorbu proudit moderními směry.

Biao Gu se ve své sochařské tvorbě vyvinul od tradičního lidového sochařského umění až do „umělce bez hranic“.

Díváme-li se na jejich tvorbu vidíme jemnou malbu čínským inkoustem, však plnou emocí a osobní tvorby. Vidíme tvorbu jako vodu , která se přelévá do rozmanitých forem a vyjadřuje tak jejich uměleckou individualitu a přesvědčení. 

Feng Feng je umělec s velkou osobností.Narodil se roku 1958 ve městě Shenyang a absolvoval Tianjinskou universitu v roce 1981.Působil jako reportér a editor až do roku 1987, kdy začíná psát, fotit, malovat a tvořit dalšími způsoby.Po letech tvorby začal převádět své umělecké zážitky to malby inkoustem a u tohoto malířského stylu již zůstává.V roce 2015 se Feng Feng soustředí na přípravu samostatné výstavy v Číně s názvem “Za kopci” a zároveň z jeho lásky k Praze vzniká impuls k organizaci právě uváděné výstavy 3 čínských umělců 

Bin Hua narozen v roce 1975 ve městě Wuxi, provincie Jiangsu se od mládí specializoval na malbu a absolovoval Umělecký institut v Nanjingu.Potom pokračoval studiem historie čínského umění kde získal magisterský titul.Po té 

byl Bin Hua zaměstnán na Akademii výtvarných umění v Suzhou kde se i nadále věnoval své tvorbě.V současné době je ředitelem Oddělení pro výzkum tradic a členem Čínské asociace umělců. 

Biao Gu se narodil v roce 1963 také ve městě Wuxi, provincie Jiangsu.Začal studovat na Sochořském institutu Wuxi tvorbu hliněných figurín v roce 1980 a učil se mimo jiné od významných představitelů této tvorby od pana Jingen Zhou, Guodong Wanga a později se stal i studentem slavného Liu Jiakuia.V roce 1987 zahajuje studium výtvarného umění na Pedagogické univerzitě v Zhenjiangu.Má za sebou 30 let zkušeností v oblasti umělecké tvorby a je strikně vyučen v tvorbě tradičních hliněných figurín z distriktu Huishan.Nicméné uspěl v překročení hranic tradičního vzdělání a úspěsně pokračuje ve své originální současné tvorbě.

Vernisáž výstavy : “Hard As Water

Kdy: 23.6.2015, 18:00 hodin

Místo: Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1