Book: BOHEMIA

Book: BOHEMIA

Paní Han Kui (Stella Han) a pan Xu Hui (Mark Xu) zaznamenávají svoje zkušenosti ze života v České Republice, kde žijí od roku 1999. 

publikace: Bohemia / Česká Republika

vydání leden 2008, vydáno v Číně (I S B N : 9787500839484)

 

Mrs. Han Kui (Stella Han) and Mr. Xu Hui(Mark Xu), have been lived in the Czech Republic for around 15 years, and started to write articles about the Czech Republic and the surroundings from year 1999.

January of 2008, the book 《Experience Bohemia》has been published in China(I S B N :9787500839484)