2016

ICA 

organizuje několik akcí pod hlavičkou ICAFEST.

ICA pořádá výstavu fotografií s názvem ve spolupráci s Prahou 1, v Galerii 1. Výstava je výstupem projektu, který představuje “Min Project” (Museum in Nature), který po několik let zkoumá život na čínském venkově v oblastech Yangchan, Huangshan (Aba, Mao oblast, Jia oblast provincie Henan).

Výstava je součastí řady výstav .

Writers’ Residence Prague hostí v roce 2016 tři čínské spisovatele pana  Ma Yuana, pana Han Shaogonga a pana Yu Hua. Spisovatelé pobývají v sídle 1-2 měsíce za účelem načerpání zkušeností a zážitků z pražského života pro jejich tvorbu.

Slavný čínský spisovatel Yen Lianke navštíví v residenci Yu Hua u příležitosti jeho pobytu v Praze a učásti na Pražském festivalu spisovatelů.

V souvislosti s Writers’ Residence ICA pořádá přednášku čínského spisovatele pana Ma Yuana na téma “Jak čtou Číňané Švějka”. Přednáška je pořádána v prostorech Národní knihovny ČR v Praze.

ICA take uspořádá několik autorských čtení prací Yu Hua.

ICA zorganizuje předání dvou knižních darů, nejprve od čínské delegace Národní knihovně během Knižního veletrhu v Praze a poté předání knižního daru od Beijing Publishing House Městské knihovně.

ICA pomáhá částečně s produkcí čínské televizní reality show pro šanghajskou Dragon TV s názvem v České Republice a Rakousku.

I nadále pokračuje informační a kulturní výměna mezi ČR a Čínou. ICA pořádá jednání mezi subjekty ze střední Evropy (Česká Republika, Slovenská Republika, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko) a Číny z různých oblastí a oborů jako jsou kultura, zdravotní péče, průmysl, vzdělávání a další.

ICA v roce 2016 zorganizovala v ČR mimo jiné i jednání pro Asociaci čínských spisovatelů, Huacheng Publishing House, Zhejiang Publishing Group, People's Daily, Wen Hui Newspaper, Beijing Daily, Zhejiang Daily ltd.

ICA 

organized several events under the ICAFEST series.

ICA organized Art exhibition with Prague 1 district in Gallery 1. The exhibition was based on an investigation introduced by “Min Project” (of Museum in Nature), and it showed the life in area of Yangchan, Huangshan area, Aba of Mao county, Jia county of Henan province. It was the part of project .

Writers’ Residence Prague, received 3 famous Chinese writers Mr. Ma Yuan, Mr.Han Shaogong and Mr.Yu Hua. They have stayed 1-2 months in the  Residence to experience the life in Prague. The famous writer Yen Lianke visited Yu Hua in the residence when he came to participate in the Prague writers’ festival.

Based on the platform of Writers’ Residence ICA co-organized the lecture about the piece of the famous Czech writer Jaroslav Hašek “Švejk”, the lecture was led by the writer Ma Yuan in the National Library in Prague and ICA also co-organized a few reading events of Yu Hua’s works.

ICA helped and organized the events of Chinese book donation, from Chinese delegation held in the Prague book fair to the Czech National Library, and from the Beijing publishing house to the Prague Municipal Library.

ICA serviced and partly produced the Shanghai Dragon TV’s video shooting in Austria and Czech Republic for the reality show .

The culture exchange program had been continuing steadily: visits, meetings, exchange programs were held between middle Europe (Poland, Hungary, Germany, Holland, Austria, Slovenia and the Czech Republic) and China, covering culture, health care, industry, education and other areas.

In this year ICA especially received delegations from Chinese Writers Association, Huacheng Publishing House, Zhejiang Publishing Group, People's Daily, Wen Hui Newspaper, Beijing Daily, Zhejiang Daily etc.