2015

ICA

V roce 2014 pořádá ICA čtvrtý festival sborového zpěvu pod hlavičkou Vltava International Choir Festival (ICAFEST events).

ICA pořádá výstavu současného umění pod názvem . Své sochy a malby představí tři čínští umělci Feng Feng, Gu Biao and Hua Bin. Výstava se koná v pražské Galerii 1 na Praze 1 a je součástí projektu zaměřeného na čínské umění, který nese název .

Je slavnostně otevřena Writers’ Residence Prague. Sídlo pro residenční pobyty čínských spisovatelů je situováno v centru Prahy, v Ječné ulici, v posledním patře historické budovy s výhledem na Pražský hrad. Prvním residenčním spisovatelem přijíždějícím do Ječné ulice je pan Yuchu Wu. Residence v roce 2015 také přivítá delegaci čínských spisovatelů.

ICA zve slavného českého umělce Davida Černého k návštěvě Číny a spoluorganizuje jeho přednášky na Čínské akademii umění v Pekingu, Šanghajském institutu vizuálního umění a na Akademii umění v Guangzhou.

ICA se zúčastní a vytváří reportáž z oslav čínského Nového roku v Praze “Happy Chunjie”.

Mezikulturní výměna pokračuje a ICA pořádá jednání mezi subjekty ze střední Evropy (Česká Republika, Slovenská Republika, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Holandsko) a Číny z různých oblastí a oborů jako jsou kultura, zdravotní péče, průmysl, vzdělávání a další. 

ICA

During the year 2015, ICA organized the 4th Choir Festival - Vltava International Choir Festival (ICAFEST events).

ICA organized an art exhibition with the title . It was the ART show of the sculpture and paintings of the Chinese artists Feng Feng, Gu Biao and Hua Bin. The exhibition took place in the Prague Gallery 1 (in Prague 1 district) as a part of the project .

The Writers’ Residence Prague had been launched in Prague centre, Jecna 1, in the top floor of a historical building. The Writers’ Residence Prague is a literature project created in a cooperation with the trade mark of Beijing publishing house. The first residence writer coming in the residence was Mr. Yuchu Wu. The residence received Chinese writer delegation as well in the 2015.

ICA invited the famous Czech Artist Mr. David Černý to visit China, and co-organized his lecture in the City Art department of The Central Academy of Fine Arts (Beijing), Shanghai Institute of Visual Art (Shanghai and The Guangzhou Academy of Fine Arts Guangzhou).

ICA participated in and reported about the Chinese New Year in Prague Event “Happy Chunjie”.

The culture exchange program had been continuing steadily: visits, meetings and exchange programs were held between middle Europe (Poland, Hungary, Germany, Holland, Austria, Slovenia and the Czech Republic) and China, covering culture, health care, industry, education and other areas.