Participants

Mladá dudácká muzika vznikla v roce 2006. Nástrojové obsazení vyplývá z tradičního obsazení tzv. "velké dudácké muziky" tj. Es klarinet, dva B klarinety, dvoje dudy, troje housle a kontrabas. Celkově má tedy 9 členů, jejichž věkový průměr je 19 let. Soubor zpracovává folklorní materiál z jižních až...
Bayi Golden Sail symphonic band established on 1st August 1987 / more than 200 members Held concert in the China national theater, Goldener Saal Wiener Musikvereins, Beijing concert hall, and ZhongShan concert hall Beijing Participant many culture exchange event with students from United States,...
CuiWei Primary School Brass Band -Establish in 1996 Gain 5 times First Prize of Beijing Student Art Festival from 2003 Gain First Prize of Primary school level of Beijing Student Art Festival in 2010 Invited by China Central Television for Performance Invited for performance in Beijing...
Dechový orchestr Junior Praha Dechový orchestr JUNIOR působí při Základní umělecké škole v Praze 10 – Hostivaři. Věkový průměr hráčů se pohybuje okolo 21 let. Orchestr se zaměřuje především na interpretaci tradiční české dechovky. Kromě známých i méně známých skladeb autorů, kteří jsou dnes již...
Beijing Yu Yuan Tan Middle School brass band set up from new year of 1994, with 70member. It becomes a student music group with influence and the art activity provided opportunity for students to enjoy healthy and aesthetic feeling. The group played many programs during years, held a “The Forever...
Dechov ý orchestr ZUŠ Vimperk Dechový orchestr ZUŠ Vimperk vznikl v r. 1991. V roce 1993 začala spolupráce s mažoretkami ZŠ TGM Vimperk, v roce 2008 pak také s mažoretkami Premium Vimperk. Orchestr též spolupracoval s hudebními skladateli Jiřím Radou a Jaroslavem Dufkem. Úspěchy se dostavily po...
Shenzhen Middle School Symphonic Band Establish in March 1999,More than 100 members Awards during recent 5 years: October 2008, gain 1st Prize of the China 1st School Brass Band Festival July 2009, gain 1st Prize of the Shenzhen 4th School Art Festival September 2009, gain 1st Prize of Canton...
Beijing YuYing Golden Sail Symphonic band Established during year 1995 Often participant international culture exchange event, including August 2008, Participant the International Youth Brass Band Parade of Beijing Olympic Culture Festival November 2008 receive the Student Brass Band from Los...
Beijing No.20 Middle School Brass Band set up during July 1996, more than 100 members Director: Mr.Wu Gang(vice-director of Art Education Center of NO.20 middle school, vice secretary-general of Beijing Band Directors Association), Mr. Shi Weimin (1st level national director, vice Chairman of...
ZUŠ Písek Smyčcový orchestr působí v naší škole již několik let. Nejprve pod vedením p. učitelky Jaroslavy Ledkové, poslední roky řídí orchestr pan učitel František Staněk, který má mnohaleté zkušenosti s vedením a dirigováním různých orchestrů na Moravě a v Praze. Hrou v orchestru si žáci upevňují...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5